Captura global de coneixement sobre ‘smart’ i disseny del futur

Home / News e Rassegna Stampa / Captura global de coneixement sobre ‘smart’ i disseny del futur

Captura global de coneixement sobre ‘smart’ i disseny del futur

divendres 27 de novembre de 2015

Guals que generen electricitat al pas dels vehicles

Una solució adoptada a molts carrers dels nostres pobles i ciutats, sobretot en travessies, per evitar que els vehicles hi circulin a velocitats inadequades, és la instal·lació de guals reductors de velocitat. La forma i els materials d’aquests elements fan que sigui necessari reduir la velocitat, si no es vol provocar algun desperfecte a les suspensions del vehicle.

L’empresa italiana Underground Power Srl ha desenvolupat uns guals capaços de transformar l’energia cinètica produïda amb el pas dels vehicles per sobre en energia elèctrica. El sistema que han anomenat Lybra, està pensat per aprofitar aquesta energia elèctrica en el proveïment d’elements propers a aquesta via com l’enllumenat públic o per ser emprada en el subministrament de cabines de peatge en autopistes.

Aquests guals estan fabricats en mòduls independents de 2 metres de llarg per adaptar-se a diferents amples de via i poden connectar-se a la xarxa elèctrica general per portar l’energia que generen.

Els seus fabricants estimen que instal·lats en un carril de desacceleració d’una autopista, dels que condueixen a les cabines de peatge, poden produir uns 400 MWh a l’any. A dia d’avui només hi ha una infraestructura instal·lada en un escenari real, a Milà. Hi passen una mitjana de 8.500 vehicles al dia, el que pot generar a l’any 100.000 kWh. Depenent del preu del kWh a cada lloc on s’instal·la, es pot amortitzar la seva instal·lació, que actualment ronda els 100.000 euros, en més o menys temps.

Encara que aquest tipus de guals resulten bastant molestos per als usuaris de la carretera, la veritat és que, ja que els seguiran instal·lant per regular la circulació, sembla intel·ligent aprofitar-los per generar electricitat de manera neta.